100 let české státnosti ve Středočeském kraji

Politické procesy – exemplární teror

Z učebnic, filmových a televizních dokumentů by mohl vzniknout falešný dojem, že politické procesy v letech 1948–1989 byly jen dílem vypořádávání účtů komunistického režimu s jeho nebezpečnými nepřáteli nebo že se jimi řešily bojůvky uvnitř partaje. I to byla pravda. Jména popravených komunistických pohlavárů jako Slánského, Clementise, Reicina a dalších by to mohla napovídat. Poprava statečné Milady Horákové by to mohla potvrzovat. Když ale pečlivě prohlížíme seznamy lidí popravených v těchto monstrprocesech pro politické trestné činy, zjišťujeme i něco jiného. V seznamech je celkem 241 osob. První poprava se odehrála 19. ledna 1949 Poslední poprava 17. listopadu 1960 (jak symbolické a zároveň zapomenuté datum).

V naprosté většině však nešlo o žádné režimní prominenty ani jakkoliv známé osobnosti veřejného života, nýbrž šlo o obyčejné občany, kteří se nijak neprovinili, lidi běžných profesí a obyčejných životů. Ve Středočeském kraji to byli:

 • Karel Bacílek mladší – Hořovice – studující
 • Václav Bejček – Soutnice u Vlašimi – štábní kapitán SNB
 • František Havlíček – Čestín u Kutné Hory – strážmistr SNB
 • Josef Hořejší – Chlumín u Mělníka – továrník
 • Václav Junek – Mokřice (Sedlčany) – rolník
 • Josef Kozlík – Červené Janovice – dělník
 • Jiří Kodet – Zdice (u Hořovic) – úředník
 • Tomáš Kořínek – Žleby – učitel
 • Vladimír Kořínek – Žleby – dělník
 • Josef Kozlík – Červené Janovice – dělník
 • Bohumil Kruliš – Žleby – dělník
 • Josef Kubelka – Bohuňovice – major ČSA
 • Josef Kučera – Cerhovice – štábní kapitán ČSA
 • Alfréd Plocek – Zbraslavice
 • Vladislav Polesný – Rataje nad Sázavou – dělník
 • Oldřich Sklenčka – Rakovník – automechanik
 • Rudolf Slánský – Nezvěstice (u Kladna) – tajemník KSČ
 • Vilém Sok (Sieger) – Beroun – podplukovník ČSA

To až na výjimky (např. Slánský) nebyli žádní straničtí prominenti, žádní protirežimní odbojáři, ale obyčejní a poctiví lidé. Smyslem jejich exemplárního vraždění bylo zastrašit ostatní, vnést do společnosti všeobjímající a umrtvující pocit strachu a probudit nízké vášně závisti, patolízalství a udávání. Jednalo se o model osvědčený ze stalinských procesů 30. let v Sovětském svazu.