100 let české státnosti ve Středočeském kraji

Bony a tvrdé Sparty, univerzální platidla

Plánovité hospodářství, kolektivizace zemědělství a další brutální zásahy do přirozeného chodu, které měly vést k vybudování socialistické společnosti (každému podle jeho zásluh) a následně společnosti komunistické (každému podle jeho potřeb), vedly ve skutečnosti k postupnému zaostávání výroby, k degradaci tradičních společenských hodnot, k problémům se zásobováním, k absenci většiny kvalitního zboží i služeb a šíře sortimentu ve srovnání se Západem a také k tomu, že ani peníze nebyly skutečnými penězi, ale spíš poukázkami na nedostatkové zboží.

Jako vždy si lidé uměli poradit sami. Tam, kde nestačily peníze, nastoupila alternativní platidla. Jedním z nich byly takzvané „bony“, tuzexové poukázky, které tiskl stát a nahrazoval jimi skutečnou „tvrdou“ zahraniční měnu jako dolary, libry nebo západoněmecké marky. Za tyto poukázky, které se daly sehnat legálně jen směnou za nějaký oficiální příjem v cizině nebo na černém trhu od veksláků, se dalo koupit výhradně ve specializovaných obchodech Tuzex luxusní zboží typu digitální hodinky nebo džíny, a na černém trhu prakticky cokoliv.

Druhým hlavním alternativním a daleko univerzálnějším platidlem byly takzvané „tvrdé Sparty“, cigarety, které se monopolně vyráběly v Kutné Hoře. Toto město není jen městem světového kulturního dědictví UNESCO, ale již od roku 1812 i městem tabáku. Stát si přitom za každého režimu držel prosperující výrobu a distribuci tabáku pod kontrolou. Ve 20. letech bylo v Čechách 97 tabákových továren, na Moravě šest, na Slovensku pět a jedna na Podkarpatské Rusi. Tabáková režie spadající pod ministerstvo financí přinášela státu miliardové zisky.

Po druhé světové válce byly všechny tabákové továrny znárodněny a kutnohorský závod přešel pod národní podnik Tabákový průmysl. V roce 1950 byl zřízen národní podnik Československý tabákový průmysl. Značku ČSTP pak čtyřicet let nesly všechny cigarety a tabákové výrobky z Kutné Hory. Postupně se některé závody modernizovaly, jiné zavíraly, např. ty v Táboře nebo v Českých Budějovicích. Hlavní továrnou na cigarety se stala ta v Kutné Hoře. Další se nacházely v Novém Jičíně, Hodoníně a ve třech slovenských městech.

V Kutné Hoře se vyráběly desítky značek cigaret. Populární Lípy, Globusky, Partyzánky, Letky a další začaly v 60. letech nahrazovat donedávna běžné Startky, a především cigarety s filtrem. Po celkem neúspěšné značce Filtra z Hodonína v roce 1960, to byly hlavně první kutnohorské cigarety s filtrem Astry z roku 1963, které pronikly dlouhodoběji na kuřácký trh. Ale nejoblíbenější a nejslavnější se stala od roku 1964 značka Sparta. Její levnější protiváhou byly Petry a na začátku 70. let cigarety Clea.

Ze Spart se stal fenomén. Vyráběly se v měkkých a v tvrdých krabičkách. Podle kuřáků i podle pozdějších odborných dobrozdání byly „tvrdé Sparty“ skutečně nejlepšími cigaretami dané kategorie na trhu. Ale jako vždy se na výrobě šetřilo, plánovité hospodářství nestíhalo, dobrého tabáku se nedalo dovážet donekonečna…, a tak se tvrdé Sparty staly nedostatkovým zbožím. Prodávaly se pod pultem, nebo za přemrštěné ceny, načerno je trafikanti dodávali do hospod, šmelilo se s nimi, kde se dalo.

Tvrdé kutnohorské Sparty se staly neoficiálním platidlem. Když jste chtěli přednostní ošetření u obvodního lékaře – krabička. Sehnat instalatéra – celý karton. Dokonce existovaly nevyhlášené sazebníky, kolik „tvrdých Spart“ co stojí. Za Sparty se směňovalo nedostatkové maso u řezníka, exotická zelenina a ovoce u zelináře. Spartami se uplácelo tam či onde. Vedle „bonů“ to byly právě Sparty, kterými se dalo „obchodovat“ na alternativním trhu nedostatkových služeb nebo zboží.

Po roce 1992 se vláda rozhodla tabákový průmysl privatizovat. Zájem zahraničních investorů byl obrovský, protože na rozdíl od jiných průmyslových sfér měla Kutná Hora dobrou výrobní základnu, kvalitní odborníky i dlouholetou tradici. Dnes je majoritním vlastníkem kutnohorského podniku Philip Morris International, Inc., který zde v licenci vyráběl cigarety Marlboro již od roku 1987. Společnost je kótována na burze. Továrna v Kutné Hoře je jediným závodem na výrobu cigaret a tabákových výrobků v České republice a zaměstnává více než 1 200 lidí. A Sparty se tu vyrábějí dál.