100 let české státnosti ve Středočeském kraji

Středočeská ZOO: vzácnější než pandy

Naprostá většina českých krajů má své slavné, navštěvované a prestižní zoologické zahrady. Tu pražskou v Troji jistě zná každý. Je nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Česku a je zařazena mezi osm nejlepších zoo na světě. Na jižní Moravě mají zoo v Brně-Bystrci se vzácnými chovy kopytníků i tygří skálou pro tygry a levharty. V Liberci se pyšní nejstarší zoo u nás a bílými tygry. V Jihlavě mají Zoo pěti kontinentů. Olomoucká zoo na Svatém Kopečku je největším chovatelem oryxů jihoafrických, vede plemennou knihu téměř vyhynulých kozorožců kavkazských a jako jediná množí lvy berberské. V Královéhradeckém kraji, v druhé největší zoo u nás, máte jedinečnou možnost zažít pravé africké safari. V některých krajích je i několik zoologických zahrad.

Jen Středočeši neměli dlouho nic. A také by dodnes nic neměli, nebýt obrovského osobního nasazení, doslova buldočího zanícení, nadšení velkého milovníka zvířat a pěstitele vzácných a ohrožených druhů ptactva pana Ing. Reného Fraňka. A hlavně nebýt jeho nezdolnosti při jednání s úřady a neodbytnosti při vyjednávání s „konkurenčními“ zooparky.

Zoo vznikla na základech soukromé sbírky zvířat, kterou měli manželé René a Dana Fraňkovi tehdy ještě v Úvalech u Prahy. V roce 1997 se manželé rozhodli, že svoji soukromou vzácnou sbírku exotického ptactva zpřístupní veřejnosti a že udělají zoo trochu jinou, než jsou ty ostatní. A tak na místě opuštěné bývalé fary v Chlebech u Nymburka založil soukromou zoo. To samotné je vzácnost, protože ostatní zoo jsou bohatě fundovány státem a velkými městy. Pan Franěk věděl, že s jednou z nejmenších zoologických zahrad u nás a soukromými penězi se nemůže jen tak postavit obřím konkurentům. Rozhodl se proto pro koncept „rodinné“ zoo, kde místo monstrózní okázalosti má přednost těsný až důvěrný kontakt návštěvníků se zvířaty.

Postupně doplňoval zoo o další druhy zvířat i vzácných rostlin. Z malého, sotva půlhektarového plácku za farou postupně vyrostla plnohodnotná zoologická zahrada na ploše skoro pět hektarů.

Mnoho let bojoval pan Franěk o uznání svého projektu jako plnohodnotné zoologické zahrady. Pro úřady a konkurenční zahrady byl hotovým přízrakem. Nikdo si zprvu nedovedl představit, že zoo může mít i „soukromník“, a ne stát, velké město nebo kraj. Až v roce 2004 získala Zoo Chleby licenci Ministerstva životního prostředí. Tím se stala první oficiální porevoluční zoo v České republice a první oficiálně uznanou nestátní zoologickou zahradou.

V příštích letech se rozvíjely nejen další chovy vzácných zvířat, ale posiloval se rodinný ráz zahrady. V areálu vznikla dětská kontaktní zoo s ovcemi, kozami, buvolem a lamami. Najdete tu vše, co v jiných zoo – pokladnu a obchod se suvenýry a občerstvení, venkovní posezení, dětské hřiště i parkoviště. Nejen pro školy je určen nový areál environmentálního centra.

V roce 2007 byl otevřen pavilon s gibony Angkor Wat, který se inspiruje světoznámou kambodžskou památkou. Zoo vzdává hold nejen exotice, ale i svému „rodnému“ kraji. Od roku 2008 tu je obří sladkovodní akvárium nazvané Pavilon Labe. Mezi unikáty patří i nový pavilon gepardů, který se jmenuje Livingstone House a připomíná africký dům, v němž byl proslulý skotský cestovatel nalezen mrtev. Je tu také instalována kolekce betonových soch vyhubených zvířat, ubikace lemurů kata, surikat, výběh velbloudů dvouhrbých a spousta dalších expozic.

Dnes zoo chová desítky druhů vzácných zvířat, včetně několika ohrožených druhů. Nedílnou součástí zahrady jsou i vzácné a exotické druhy flóry.
z v
V roce 2004 se Zoo Chleby dostalo vzácného mezinárodního uznání – byla přijata za řádného člena Euroasijské regionální asociace zoologických zahrad. Zoo je také členem Světové bažantí asociace a spolupracuje s koordinátory Evropských hovných programů ohrožených druhů zvířat.

Zoo Chleby chová jako jediná zoo u nás nejkrásnější primáty světa, kteří se jmenují langur duk. Patří k nejpestřeji zbarveným opicím. Jejich typickým znakem jsou červené „podkolenky” a bílé „rukavičky”. Nepřehlédnutelné jsou také mohutné bílé vousy lemující zlatě zbarvenou tvář. Jde zřejmě o nejvzácnější chovance jak v Evropě, tak Americe. Říká se jim také pětibarevná či oblečená opice. Jsou to potravní specialisté, kterým je potřeba dovážet krmení z Vietnamu. Světovým zoo, jako v San Diegu, se jejich chov nezdařil, zvířata jim uhynula. V současnosti se mimo chlebskou zoo chová pouze jeden kus v německé Zoo Köln a jeden v Zoo Philadelphia. Langur duk jsou vzácnější než pandy velké v přírodě i v zajetí.

V přírodě zůstala jen zbytková populace na laosko-vietnamských hranicích. Z velkých šelem v zoo uvidíte medvědy himálajské dovezené z Dálného východu. Mají expozici jako z pohádky o Mrazíkovi – na „ruský“ způsob zdobený dům a vyhlídku pro návštěvníky, která vypadá jako chalupa baby Jagy na kuřích nohách.

Jelikož jde o nejvíce lezoucí medvědy na světě, mají ve výběhu hřiště s prolézačkami, houpačkami, podobně jako malé děti.

Součástí zoo je i Mendelovo ekologické centrum. Zejména školy si mohou vybrat z dvaceti programů, které představí profesionální lektorky zdejší zahrady. Děti mají v programu jak část praktickou, tak i teoretickou. Návštěvníci zde mohou navštívit terária, akvária a paludária (napodobují močál či bažinu, obsahují vodní plochu a suchozemskou část) s desítkami druhů mořských či sladkovodních ryb a plazů. Zoo v Chlebech pořádá také spoustu dalších různých akcí pro laickou a odbornou veřejnost, besedy, přednášky, workshopy.

Zoo má i velmi zajímavé průchozí expozice, kde mohou návštěvníci být v přímém kontaktu se zvířaty.

Středočeský zooživot doplňuje také paraZOO. Je to expozice Záchranné stanice pro živočichy Českého svazu ochránců přírody ve Vlašimi. Byla otevřena v roce 2012. Jsou zde chováni zástupci volně žijících živočichů České republiky (například vydra, rys, kuna, výři, krkavci, čápi, nejrůznější dravci a řada dalších), kteří byli přijati do Záchranné stanice, avšak pro trvalé následky zranění již nemohou být vypuštěni zpět do volné přírody. Na příbězích zdejších zvířat se seznámíte s důvody, jak a proč se zvířata nejvíc zraňují, naučíte se, jak zvířatům v přírodě pomáhat. V expozici ptačích budek a uměle vytvořených úkrytů pro živočichy se můžete inspirovat třeba pro stavbu budky na vlastní zahrádce. Součástí práce paraZOO jsou ekologické výukové programy zaměřené na chovaná zvířata, komentované prohlídky i dětský koutek, občerstvení a suvenýry. ParaZOO pořádá i letní příměstské tábory pro děti, které přináší dětem možnost společného prožití letních prázdnin v bezprostředním kontaktu s přírodou a jejími obyvateli.

Jen díky soukromé iniciativě a práci nadšenců se Středočeský kraj stal nakonec krajem začleněným do prestižní sítě regionů s plnohodnotnou zoologickou zahradou.