100 let české státnosti ve Středočeském kraji

Od kraje řepy a manufaktur k high-tech excelenci

Pokročilé technologie a velmi vyvinuté výrobní postupy byly v posledních sto letech vždy zdrojem prosperity kraje. Vždy, když byla tato stránka zanedbána, kraj stagnoval. Po staletí si Středočeši uvědomovali, že bez inovací se firmy ani kraj nikam neposunou.

V tomto ohledu dosáhl Středočeský kraj za poslední desetiletí obrovského pokroku. Skoro 50 % veškerých vědeckovýzkumných kapacit v celém Česku se koncentruje ve Středočeském kraji a Praze. A ta nejmodernější centra excelence a špičkových technologií našla domov právě ve středních Čechách – od Biotechnologického

a biomedicínského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV) přes Ústav jaderného výzkumu v Řeži až po HiLASE (High average power pulsed LASErs) a mezinárodní laserové výzkumné centrum ELI Beamlines (Extreme Light Infrastructure) v Dolních Břežanech, vědecké výzkumné centrum zaměřené na laserovou technologii.

Není to náhoda, že Středočeský kraj je světovým centrem špičkových vědních oborů a technologií. Vděčí za to uchované tradici. Byl to například prof. Josef Václav Koštíř (1907–2000), středočeský rodák z Hronětic u Nymburka, který izoloval první penicilin u nás, založil Biochemický ústav na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a stal se vůbec prvním profesorem biochemie v Čechách. Byly to farmaceutické závody Benjamina Fragnera v Dolních Měcholupech, které v roce 1949 spustily u nás vůbec první výrobu penicilinu. Světového věhlasu dosáhl organický chemik, prof. Oldřich Červinka (1925–2002). Narodil se a celý život žil v Lázních Toušeň. Stal se čestným členem Švédské královské společnosti pro udělování Nobelovy ceny za chemii, přednášel na mnoha prestižních zahraničních univerzitách. Jeho učebnice Organická chemie byla a je respektovanou „biblí“ studentů chemie. Podobnou tradici nalézáme i v dalších oborech, jež dnes v kraji vzkvétají.

Laserové centrum v Dolních Břežanech patří k nejmodernějším zařízením na planetě. Má nejsilnější laser na světě zvaný Krakatit. Disponuje výkonem jako jaderná elektrárna a za deset vteřin by dokázal uvařit vodu z celé z lipenské přehrady. I další břežanské lasery patří k nejsilnějším na světě. Jednomu z nich pracovníci centra říkají Bivoj. Tento superlaser nové generace jako první na světě dosáhl výkonu 1 000 wattů. Umožní tak opracovávat rychleji větší plochy materiálů. Tato technologie bude sloužit testování namáhaných součástek letadel, jako je kupříkladu podvozek. Uplatnění nalezne rovněž v automobilovém nebo elektrárenském průmyslu. Středočeský laserový výzkum se uplatní v lékařské protonové terapii, jistě i při zkoumání dalekého vesmíru nebo při vývoji vesmírných slunečních plachetnic. Na projektu se podílely čtyři desítky institucí ze 13 členských států Evropské unie. Jde o největší výzkumný projekt v dějinách Česka, který je součástí širokého plánu EU na vybudování nové generace výzkumných center. Proto se Dolním Břežanům, podle vzoru amerického Silicon Valley, světové špičky v IT technologiích, přezdívá Laser Valley.

Ústav jaderného výzkumu v Řeži patří již šedesát let ke světové špičce. Má miliardové tržby. Působí a má zakázky na několika kontinentech světa, v Americe, Africe, Asii a patří k nejlepším v Evropě. Provádí se tu aplikovaný výzkum, projektové a inženýrské činnosti v oblasti energetiky, průmyslu a zdravotnictví. Jeho práce je zaměřena zejména na podporu bezpečného a efektivního provozu energetických zdrojů, na chemii palivového cyklu, komplexní služby při nakládání s radioaktivními a jinými odpady a na projektování a související inženýrské činnosti. V oblasti nukleární medicíny se zabývá vývojem, výrobou a distribucí radiofarmak a výstavbou i provozem center pro pozitronovou emisní tomografii. Díky tomu všemu se může Česká republika srovnávat se zeměmi, jako jsou USA, Čína, Kanada a Velká Británie. Právě v těchto státech také moudře vsadili na koncepty malých modulárních reaktorů. Jsme tak jednou z mála zemí světa, která si zachovala jadernou kompetenci.

To vše vytváří velký potenciál pro rozvoj ekonomických aktivit a inovací založených na výzkumu a spolupráci výrobních firem a vědců. Významnou úlohu v propojování firemní a akademické sféry hraje Středočeské inovační centrum (SIC), které ročně podporuje desítky firem a vznikajících projektů. Podpora není jen finanční, ale kraj pomáhá různými akceleračními programy a také propojováním výrobců s výzkumnými organizacemi.

Inovační prostředí má ve Středočeském kraji velkou sílu. Téměř 85 % všech výdajů na výzkum a vývoj realizovaných v kraji pochází od firem, které se rychle rozvíjejí. Jen pro porovnání – na celostátní úrovni je to pouze 55 %. To dokládá velký význam průmyslu v hospodářství kraje a poměrně rozsáhlé vývojové aktivity některých podniků v regionu.

V kraji působí více než 700 firem s ročním nárůstem obratu vyšším než 20 %. Přitom více než polovina těchto firem patří počtem do deseti zaměstnanců k těm nejmenším. Jsou ale velmi inovativní a většina z nich má českého majitele. Velkou roli v jejich úspěšnosti hrají ambice, v nichž se vedení neomezuje. Právě takové firmy jsou současnými a mohou být i budoucími tahouny ekonomiky kraje. Příklad úspěšné firmy představuje třeba výrobce zdravotnických lůžek Linet, který patří ke světové špičce.

Šanci Středočeského kraje náležet mezi ekonomicky nejvýkonnější regiony v České republice nahrává vysoká koncentrace hi-tech průmyslu, špičkové výzkumné instituce, strategická poloha i nejnižší nezaměstnanost, vysoká koncentrace kvalitního školství a širokých možností vzdělání vedoucího k inovačnímu podnikání.

Podnětem pro špičkové postavení kraje v oboru inovací je též vlastní činnost samosprávných orgánů kraje. Děje se tak už samotnou strategií rozvoje regionu, jako je podpora tzv. „chytrých řešení“ v chodu měst a obcí, vzdělávání vedoucího k inovacím, efektivního využívání energií, ochrany životního prostředí, ekologické dopravy až po optimalizaci veřejných služeb. Profesionální tým manažerů a specialistů Středočeského inovačního centra pomáhá podnikům a investorům zprostředkovávat zkušenosti z Česka i zahraničí a snaží se propojovat klíčové subjekty a podle toho navrhovat vhodné nástroje a projekty. Konkrétní finanční pomoc představují i Středočeské inovační vouchery (až do výše 150 tisíc korun).

Kraj se snaží vedle podpory formou inovačních voucherů podpořit konkurenceschopnost i dalším programem tzv. kreativních voucherů. Ty podpoří spolupráci malých a středních podniků s kreativci z nejrůznějších odvětví – od designérů po kameramany. Oproti programu inovačních voucherů, který iniciuje zájem malých a středních podniků o spolupráci s výzkumnými kapacitami, kreativní vouchery podporují konkurenceschopnost regionálních firem. Díky zlepšení vizuální stránky se zlepší i jejich schopnost uplatnit se na trhu. S takovou podporou probíhá např. příprava projektu Aqua Res Publica – Voda věc veřejná, který se zabývá aktuální problematikou znečištění vod.

Krajská cesta k vědecko-výrobní excelenci má mnoho podob. Jednou z nich je smlouva se společností GE Aviation Czech o společném záměru nalézt vhodnou lokalitu pro novou centrálu turbovrtulových motorů ve Středočeském kraji. Společnost vytvořila seznam několika vhodných lokalit a ty bude nyní za podpory Středočeského kraje a vládní Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhodnocovat. Současně se intenzivně pracuje na budování ekosystému i výběru dodavatelů a partnerů. Kraj tím navázal na investiční smlouvu, kterou uzavřela česká vláda s jednou z největších světových nadnárodních společností General Electric o vybudování nové globální centrály turbovrtulových motorů v Česku. Nová centrála turbovrtulových motorů se bude podílet na vývoji pokročilých turbovrtulových

motorů ATP (Advanced Turboprop), bude zajišťovat výrobu komponentů, montáž turbovrtulových motorů, testování, servis, zákaznickou podporu a další funkce. Celkem projekt vytvoří více než 500 nových pracovních příležitostí. Zahájení provozu se očekává do konce roku 2022.

Nová továrna na letecké motory přinese nejen nová pracovní místa v samotné továrně, ale i v navazujících firmách a službách. Jde o pracovní pozice s vysokou přidanou hodnotou, velká část bude zaměřená na vědu a výzkum. Jejich podíl by se tak ve Středočeském kraji významně zvýšil a to bude znamenat víc peněz na rozvoj regionu. Cílem takové hospodářské politiky vedení Středočeského kraje je důraz na diverzifikaci dominantního automobilového průmyslu, na výrobu a služby s vysokou přidanou hodnotou, zvyšování podílu technologicky náročné výroby a silné zastoupení vědy a výzkumu. Výroba leteckých motorů je jednou z technologicky nejvyspělejších výrob. Výrazný podíl výzkumu a vývoje tak přejde do Středočeského kraje, což představuje pro kraj obrovský a dlouhodobý potenciál.

Inovační ambice Středočeského kraje již nyní sahají daleko za hranice České republiky. Moderní špičkové středočeské firmy se umějí dokonce častěji uplatnit v zahraničí nežli doma. Jedním z příkladů je úspěch čelákovické firmy Elon Technologies, která se ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady a s Národním ústavem duševního zdraví zabývá technologií elektroluminiscence neboli tištěnou formou světla. S touto revoluční technologií lze například mírnit či léčit závažná onemocnění včetně očního otoku u cukrovkářů, novorozenecké žloutenky, poruch spánku či pásmové nemoci při cestování. V roce 2017 zástupci firmy jako jediní Češi obstáli v konkurenci 10 tisíc světových firem a dostali se mezi vybraných třicet do Dubai Future Accelerators, což je program spolupráce start-up firem s potenciálem spolupráce se státními institucemi. To samé se firmě povedlo i ve Vídni, kde spustili největší akcelerátor pro start-up firmy v Evropě. Středočeská firma se šesti zaměstnanci tak prezentuje svoji technologii vedle takových světových gigantů a jejich projektů, jako je například Uber nebo firmy Elona Muska a Hyperloopu na echodráhu v tubě. Společnost Elon Technologies už dokonce podepsala smlouvy o dlouhodobé spolupráci s dubajskými státními autoritami a s oční klinikou dubajské nemocnice a jedná s aerolinkami Emirates a Fly Dubai.

Úspěšnou cestu Středočeského kraje k rozvoji inovací a špičkových technologií reprezentují též vědeckotechnické parky a podnikatelské inkubátory, podobné jako existují třeba v Německu, Holandsku nebo i na Slovensku. Jedním z takových center je Podnikatelský inkubátor Nymburk (PIN).

Na vzniku inkubátorů, kde se rodí nové myšlenky, nové technologie, kde dostávají příležitost začínající podnikatelé s dobrými nápady, se podílelo město Nymburk a Středočeský kraj. Vítanou pomocí byly i dotace ze strukturálních fondů Evropské unie. Důležitá je i spolupráce a stálá komunikace s agenturou CzechInvest, a. s. Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy a s vysokými školami.

Každý rok nymburský PIN poskytne prostory za zvýhodněný pronájem na tři roky a další podmínky pro dva až tři zajímavé podnikatelské záměry. Jde hlavně o projekty, které vycházejí z oblasti špičkového a přesného strojírenství, automatizace výroby, robotizace a automobilového průmyslu. Každému začínajícímu podnikateli se tu dostane rad, zkušeností a znalostí. Spolupracovníci centra pomáhají nalézat správný směr či řešení v začátku podnikání. Předávání znalostí a dovedností probíhá v přirozeném prostředí přímo na pracovišti. K dispozici jsou laboratoře centra a další pomoc při vývoji a výrobě. Příkladem takových firem, které se zrodily z lůna PIN, je třeba zkušebna airbagů společnosti TÜV SÜD, která patří k nejmodernějším v Evropě, a další společnosti, které se profilují jako technologické špičky.

Přirozenou součástí budování kraje jako regionu, který obstojí v budoucnosti, jsou projekty „chytrých“ (smart) měst a obcí. Nejde přitom jen o téma dostupnosti rychlého internetu ve středočeských městech a obcích, kterému je určen např. projekt www.zrychli.net. Jde hlavně o to, aby různé obecní systémy spolupracovaly a harmonicky fungovaly na bázi moderních technologií. To se týká sociálních služeb, domácí péče, zdravotnictví, využití moderních technologií v podnikání, v systému nakládání s odpady a samozřejmě dopravy a další infrastruktury měst a obcí. V rámci celé České republiky boduje právě Středočeský kraj. Již v prvním ročníku celostátní soutěže Chytrá radnice, organizované Českou spořitelnou, Úřadem vlády a společnostmi O2 a DDeM se stal Kolín Nejchytřejším městem, vybojoval cenu za Celkovou chytrost města. Kolín ovládl i kategorii Životní prostředí. V Kolíně je možné si přes chytrý telefon prodloužit parkování v parkovací zóně poté, co vás mobilní aplikace sama upozorní, že se blíží konec předplacené doby. Chytrá klíčenka, která funguje jako dobíjecí kreditka, pomůže dětem jezdit do školy bez doprovodu rodičů, zaplatit si oběd ve školní jídelně nebo si koupit lístek do kina.

Středočeský kraj patří suverénně mezi tři české kraje, kde se nejvíc podporuje věda a výzkum (vedle Prahy a Jihomoravského kraje). V roce 2016 se v kraji vynaložilo na vědu a výzkum 11 miliard korun. To je o řád až dva víc než v ostatních dvanácti krajích České republiky.

Trend Středočeského kraje k vysoké vědecko-technické excelenci a inovacím mu dává velkou šanci být v budoucnu opět tím prvním mezi prvními. Střední Čechy mají nyní veškeré předpoklady k tomu, aby směřovaly k inovativní výrobě a službám s vysokou přidanou hodnotou, aby se staly jedním z nejbohatších regionů Evropy. Stejně jako tomu bývalo kdysi, před sto lety.