Co se děje ve vašem regionu

Místo konání
Typ akce
Vyhledat v obsahu

Přehled aktuálních akcí

ANNO DOMINI 1918 – Svatý Václav a Jan Hus – svár dvou mučedníků mezi světovými válkami

Přednáška Petra Čorneje o konkurenci svatováclavské a husovské tradice v období první republiky, se zaměřením na jejich roli, kterou spolu s vyostřenou debatou o kultu Jana Nepomuckého sehrály ve sporu o smysl českých dějin, především v polemice mezi T. G. Masarykem a Josefem Pekařem.

Obec: Kutná Hora
Konání: 24.03.2018 - od 16 hod.

Vznik státu 1918 a republikánská tradice

Rok 1918 byl dobou konce světové války, rozpadu Rakousko-Uherska, vzniku nástupnických států ve střední Evropě a počátku československé samostatnosti a republikánské tradice; přednáška se v obecné rovině soustředí na výklad procesů vedoucích k vyhlášení Československé republiky a formování jejích základních struktur, ve specializační rovině potom na prosazení a vnímání republikanismu v české společnosti.

Obec: Beroun
Konání: 12.4.2018 - od 18 hod.

Výstava – Příběhy Tichého údolí

Výstava mapuje na osudech několika rodin složitou životní pouť zakladatelů letoviska. Roztoky, jako první letovisko za hranicemi Prahy, poskytly v 70. letech 19. století příležitost vytvářející se vrstvě továrníků a obchodníků židovské víry prezentovat své nově získané postavení stavbami letního bydlení na venkově. Letní vila byla zároveň důležitým projevem svobody a nabytých práv. Přestože měli majitelé domovské právo v Praze, zapojovali se do veřejného života obce, byli členy obecního zastupitelstva a finančně podporovali rozkvět letoviska.

Obec: Roztoky u Prahy
Konání: 27.4.2018 - 28.10.2018

Tramping a příroda v jižním okolí Prahy

Expozice je věnována krajině mezi Kocábou, Vltavou a Sázavou a historii trampského hnutí. Právě v jižním okolí Prahy totiž tramping kolem roku 1918 vznikal.

Obec: Jílové u Prahy
Konání: stálá expozice

Skautská lilie za ostnatým drátem

Výstava přibližuje osudy českého skautského hnutí v době komunistické totality, včetně osudu skauta Vladivoje Tomka, který byl posledním popraveným z politických důvodů u nás.

Obec: Lešetice
Konání: 5.1.2016 - 28.12.2018

Již proběhlo

Nymburské osudové osmičky

Němé symboly dějin – Moderovaná diskuse
(pondělí 19.2.2018, od 18 hod.)
O historii Galerie Krause – Výstava
(od 19.2.2018 do 1.3.2018)
Snad jsem nezabloudil – Komponovaný pořad
(čtvrtek 1.3.2018, od 18 hod.)

Obec: Nymburk
Konání: 19.02.2018 - 01.03.2018

Dědictví revoluce 1848/49 a berounská samospráva

Tradiční přednáškový cyklus pořádaný v Muzeu Českého krasu je v tomto roce přizpůsoben řadě významných výročí, která se váží k českým a československým dějinám moderní éry. Každá z přenášek bude navíc doplněna předměty z muzejních sbírek…

Obec: Beroun
Konání: pouze 8.2.2018

Dykův kraj na historických pohlednicích

Výstava u příležitosti 140. výročí narození Viktora Dyka připravená ve spolupráci se sběratelem melnicensií Milanem Honzíkem.

Obec: Mělník
Konání: 12.1.2018 - 11.2.2018

Den s TGM

Tradiční oslava výročí narození T.G.Masaryka spojená s pietním aktem u jezdecké sochy T.G.Masaryka, spojená s ochutnávkou oblíbených jídle TGM a koncertem.

Obec: Rakovník
Konání: pouze 3.3.2018

Putovní výstava T.G.Masaryk: Mýtus a skutečnost

Unikátní výstava zachycuje, jak byl Tomáš Garrigue Masaryk vnímán v různých etapách novodobých dějin.

Obec: Lány
Konání: 9.9.2017 - 28.2.2018