Co se děje ve vašem regionu

Místo konání
Typ akce
Vyhledat v obsahu

Přehled aktuálních akcí

1968: Satira a tanky

Výstava připravená k padesátému výročí počátku a zároveň i rychlého konce Pražského jara prezentuje dění v Berouně během několika dní po příjezdu okupačních vojsk 21. Srpna 1968. K vidění budou dobové fotografie, periodika, letáky a satirické plátky. Výstava se pokouší ukázat kromě prostých informací o vývoji událostí i zmar a vztek cloumající tehdejším Československem, deziluzi i odhodlání obyvatel Berouna a nakonec i hořkost a údernost tehdejšího politického humoru.

Obec: Beroun
Konání: 21.6.2018 - 11.11.2018

Zámek Hořovice jako internační tábor italských válečných zajatců

Výstava dobových fotografií a artefaktů připomene málo známou historii první světové války, kdy zámek Hořovice několik měsíců sloužil jako tábor pro zajaté vojáky z italské fronty. Ke století republiky připravil Národní památkový ústav za podpory Ministerstva kultury výstavu, která je v historickém salonu zámku v rámci prohlídkové trasy přístupna do konce října 2018.

Obec: Hořovice
Konání: 1.6.2018 - 31.10.2018

Hořovice a Velká válka 1914-1918

Výstava představuje fotografie a exponáty ze sbírkového fondu Muzea Českého krasu dokládající kontakt obyvatel města s válečnou realitou.

Obec: Hořovice
Konání: 18.05.2018 - 30.10.2018

Československý kolek – milovník nejen rumu a tabáku

Výstava s názvem „Československých kolek – milovníku nejen rumu a tabáku“, je zaměřena na malý papírek s velkým významem – kolek, který nás doprovází celým životem. Setkáme se s ním již při narození, během studií, úzce souvisí také s naším bydlením a dalšími aktivitami. Soustředili jsme se také na výrobu kolku a jeho padělání. V této souvislosti Vás seznámíme s největším padělatelem, který na našem území působil a o kterém byla natočena rozhlasová hra. Budete mít možnost spatřit a dočíst se o kolkování bankovek, cenných papírů, ale také kalendářů, hracích karet, rozhlasové koncese a dalších zajímavých témat, které by Vás pravděpodobně ani nenapadly. Stejně jako známky jsou také kolky dokladem doby, ve které byly vytvořeny. Jejich tvorbou se zabývali známý umělci, např. prof. Jaroslav Benda, byly vyhlašovány veřejné soutěže a oslovovány umělecké školy.

Obec: Roztoky u Prahy
Konání: 8.6.2018 - 18.11.2018

Na frontě i v zázemí

V letošním roce uplyne 100 let od konce první světové války, která navždy poznamenala naše i světové dění ve společnosti. Ve sbírce pobočky Muzea Českého krasu Městském muzeu v Žebráku se nachází unikátní i tradiční artefakty připomínající tento válečný konflikt. Naše výstava není jen prezentací dochovaných exponátů a jejich příběhů, je zároveň připomínkou každodenního života obyvatel Žebráku a jeho okolí střetávajícího se s válečnou realitou v různých podobách.

Obec: Žebrák
Konání: 1.5.2018 - 30.9.2018

Festival Na ROHU – Festival pro děti i dospělé

Festival odstartuje a zahájí samotný T.G.Masaryk s vojenským doprovodem a slavnostními salvami a samozřejmě Česká kapela roztančí celou zahradu zámku. Na návštěvníky čeká bohatý kulturní program a rodinná atmosféra. Součástí programu budou koncerty, živá retro tančírna, divadelní představení, výstavy, literární setkání umělců a spolků z okolí Nymburska a hostů přes polních. Dále se otevřou dveře zámku s interaktivní prohlídkou oživující minulost zámku.

Obec: Křinec
Konání: 28.9.2018 - 29.9. 2018

Výstava – Příběhy Tichého údolí

Výstava mapuje na osudech několika rodin složitou životní pouť zakladatelů letoviska. Roztoky, jako první letovisko za hranicemi Prahy, poskytly v 70. letech 19. století příležitost vytvářející se vrstvě továrníků a obchodníků židovské víry prezentovat své nově získané postavení stavbami letního bydlení na venkově. Letní vila byla zároveň důležitým projevem svobody a nabytých práv. Přestože měli majitelé domovské právo v Praze, zapojovali se do veřejného života obce, byli členy obecního zastupitelstva a finančně podporovali rozkvět letoviska.

Obec: Roztoky u Prahy
Konání: 27.4.2018 - 28.10.2018

Tramping a příroda v jižním okolí Prahy

Expozice je věnována krajině mezi Kocábou, Vltavou a Sázavou a historii trampského hnutí. Právě v jižním okolí Prahy totiž tramping kolem roku 1918 vznikal.

Obec: Jílové u Prahy
Konání: stálá expozice

Skautská lilie za ostnatým drátem

Výstava přibližuje osudy českého skautského hnutí v době komunistické totality, včetně osudu skauta Vladivoje Tomka, který byl posledním popraveným z politických důvodů u nás.

Obec: Lešetice
Konání: 5.1.2016 - 28.12.2018

Již proběhlo

Muzejní noc v Žebráku

V pátek 22. 6. 2018 od 17.00 hodin zveme na Muzejní noc v Žebráku, kterou pořádá Městské muzeum v Žebráku, pobočka Muzea Českého krasu, p.o.. Téma muzejní noci je vázáno na expozice a výstavu a ponese se v duchu 100. výročí od vzniku republiky. Doprovodný program bude probíhat u příležitosti výstavy „Na frontě i v zázemí“ ve spolupráci s ARMY Muzeem ve Zdicích – Četnická stanice Hořovice. V průběhu večera bude oživenou formou názorných ukázek a povídání přiblížena výstroj a výzbroj vojáků bojujících v 1. světové válce. Hudební vystoupení zajistí poberounská kapela Třehusk, která zahraje lidové či zlidovělé písničky z vojenského prostředí. Inspirací pro zařazení těchto písniček do repertoáru kapely byly dva staré deníky zaplněné autentickými, emotivními popisy života v kasárnách c. a k. rakousko-uherské armády, resp. v zákopech Velké války, přesunů na bojiště i z něj, vzpomínkami na domov a blízké – texty písní, z nichž mnohé už dávno upadly v zapomnění.

Obec: Žebrák
Konání: 22.6.2018

XIV. muzejní noc v Berouně s tématem 100 let republiky

V pátek 8. 6. od 18 do 22 hod. Vás zveme na XIV. muzejní noc do Berouna s tématem 100 let republiky. V tomto roce opět navážeme na spolupráci s Muzeem berounské keramiky a Hvězdárnou Žebrák, stanoviště se soutěžními úkoly proto budou čekat v obou muzeích, v Geoparku Barrandien i na Plzeňské bráně.

Obec: Beroun
Konání: 8.6.2018

Svatovítská pouť Kojetice

Zahájení oslav 15. 6. 2018 od 17.00 hod. v Kostele sv. Víta koncertem s Martinou Kociánovou. Dále po celý den pouťové atrakce, zajištěno občerstvení, věštění z ruky, věštění z karet, malování na obličej, FOTONAUT, bubliny, žonglérská škola, modeláři, hypodrom.

Obec: Kojetice
Konání: 15.6.2018 - 16.6.2018

Významné osmičky v českých dějinách 20. století

Výstava připomínající čtyři události v letech 1918, 1938, 1948 a 1968, které se staly důležitými mezníky v dějinách Československa ve 20. století. Vedly totiž nejen k zásadním politickým změnám, ale výrazným způsobem ovlivnily životy všech jednotlivů i společnosti jako celku. Součástí výstavy jsou filmové dokumenty, které si můžete prohlédnout načtením QR kódů.

Obec: Kladno
Konání: 16.5.2018 - 26.6.2018

Mnichovská krize a československá armáda

Mezi osudové „osmičkové“ roky nezpochybnitelně patří i rok 1938. Přijetí Mnichovské dohody rázně ukončilo krátké, pouze dvacetileté období existence novodobého samostatného státu, od té doby zvaného „první republika“. Kapitulace bez boje znamenala i degradaci idejí, na nichž meziválečná republika stála. Jedním z největších traumat byl krach myšlenky branné připravenosti národa. Ukázalo se, že ani hrdá a poměrně silná armáda nemohla zaručit suverenitu.

Obec: Beroun
Konání: 14.6.2018

Černíky slaví 725 let

Slavnostní zahájení ve 13:30 hodin, Kaple sv. Václava, Černíky. Koncert Musca Dolce Vita, návštěva nových prostor areálu ALUFIX.

Obec: Černíky
Konání: 23.6.2018

Než vznikla republika

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně zve na výpravnou výstavu připomínající vznik samostatného československého státu. Výstava bude zahájena ve čtvrtek 19. dubna v 17:00 a potrvá do 30. června 2018. Všichni jsou srdečně zváni.

Obec: Kladno
Konání: 19.04.2018 - 30.06.2018

ANNO DOMINI 1918: Sto let od smrti Jana Preislera

Ohlédnutí za životem a dílem českého malíře Jana Preislera s historičkou umění Vandou Skálovou.

Obec: Kutná Hora
Konání: 21.04.2018

ANNO DOMINI 1918 – Svatý Václav a Jan Hus – svár dvou mučedníků mezi světovými válkami

Přednáška Petra Čorneje o konkurenci svatováclavské a husovské tradice v období první republiky, se zaměřením na jejich roli, kterou spolu s vyostřenou debatou o kultu Jana Nepomuckého sehrály ve sporu o smysl českých dějin, především v polemice mezi T. G. Masarykem a Josefem Pekařem.

Obec: Kutná Hora
Konání: 24.03.2018 - od 16 hod.

Vznik státu 1918 a republikánská tradice

Rok 1918 byl dobou konce světové války, rozpadu Rakousko-Uherska, vzniku nástupnických států ve střední Evropě a počátku československé samostatnosti a republikánské tradice; přednáška se v obecné rovině soustředí na výklad procesů vedoucích k vyhlášení Československé republiky a formování jejích základních struktur, ve specializační rovině potom na prosazení a vnímání republikanismu v české společnosti.

Obec: Beroun
Konání: 12.4.2018 - od 18 hod.

Nymburské osudové osmičky

Němé symboly dějin – Moderovaná diskuse
(pondělí 19.2.2018, od 18 hod.)
O historii Galerie Krause – Výstava
(od 19.2.2018 do 1.3.2018)
Snad jsem nezabloudil – Komponovaný pořad
(čtvrtek 1.3.2018, od 18 hod.)

Obec: Nymburk
Konání: 19.02.2018 - 01.03.2018

Dědictví revoluce 1848/49 a berounská samospráva

Tradiční přednáškový cyklus pořádaný v Muzeu Českého krasu je v tomto roce přizpůsoben řadě významných výročí, která se váží k českým a československým dějinám moderní éry. Každá z přenášek bude navíc doplněna předměty z muzejních sbírek…

Obec: Beroun
Konání: pouze 8.2.2018

Dykův kraj na historických pohlednicích

Výstava u příležitosti 140. výročí narození Viktora Dyka připravená ve spolupráci se sběratelem melnicensií Milanem Honzíkem.

Obec: Mělník
Konání: 12.1.2018 - 11.2.2018

Den s TGM

Tradiční oslava výročí narození T.G.Masaryka spojená s pietním aktem u jezdecké sochy T.G.Masaryka, spojená s ochutnávkou oblíbených jídle TGM a koncertem.

Obec: Rakovník
Konání: pouze 3.3.2018

Putovní výstava T.G.Masaryk: Mýtus a skutečnost

Unikátní výstava zachycuje, jak byl Tomáš Garrigue Masaryk vnímán v různých etapách novodobých dějin.

Obec: Lány
Konání: 9.9.2017 - 28.2.2018