Dědictví revoluce 1848/49 a berounská samospráva

Přednáška: „Dědictví revoluce 1848/49 a berounská samospráva“

8. 2. 2018 od 18 hod., Muzeum Českého krasu v Berouně

Přednášející: prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc., Ústav českých dějin FF UK, Praha

Revoluce uprostřed 19. století přinesla mnoho změn. Vznikla česká politická reprezentace, česko-německý konflikt se rozhořel naplno, rolník se zbavil poddanství, státní úředník převzal agendu bývalých vrchnostenských úředníků a etablovala se moderní liberální městská a venkovská samospráva. Právě působení této druhé koleje veřejné správy (vedle státní správy) v krizových momentech (povodeň v roce 1872 a útěk starosty z města o dva roky později) budou náplní této přednášky.

Tradiční přednáškový cyklus pořádaný v Muzeu Českého krasu je v tomto roce přizpůsoben řadě významných výročí, která se váží k českým a československým dějinám moderní éry. Každá z přenášek bude navíc doplněna předměty z muzejních sbírek, které spolu s krátkým výkladem pomohou dotvořit plastický obraz o předkládaném tématu a době.

V tomto ohledu je cyklus v roce 2018 orientován převážně historicky a politologicky, a tomuto zaměření je rovněž přizpůsoben výběr referentů z akademických pracovišť. Tematická zaměření jednotlivých vystoupení propojuje, jak obecnou základní informaci o významu zlomových událostí a jejich dopadu na rozvoj českého politického, právního a sociálního vývoje, tak specifický přístup vycházející ze zájmu a specializace jednotlivých referentů. Přednášky představují chronologicky posloupnou řadu, v níž přední znalci přibližují události zlomových let 1848 – 1918 – 1938 – 1948 – 1968. V tomto časovém rozpětí pokrývají základní milníky historického vývoje české společnosti od počátečních modelů moderního politického vývoje (1848), přes aplikaci moderních demokratických struktur v roce 1918, až po jejich kolapsy systému (1938 a 1948) a neúspěchu o jeho oživení (1968).

Pořadatel: Muzeum Českého krasu v Berouně
Typ akce: Přednáška
Datum konání: pouze 8.2.2018
Místo konání: Muzeum Českého krasu v Berouně, Husovo nám. 87/2 Beroun, 266 01 (zobrazit na mapě)
Telefon: +420 311 624 101
Email: produkce@muzeum-beroun.cz
Podrobnější informace: http://muzeum-beroun.cz/01/2018/prednaska-dedictvi-revoluce-184849-a-berounska-samosprava/