Muzejní noc v Žebráku

V pátek 22. 6. 2018 od 17.00 hodin zveme na Muzejní noc v Žebráku, kterou pořádá Městské muzeum v Žebráku, pobočka Muzea Českého krasu, p.o.. Téma muzejní noci je vázáno na expozice a výstavu a ponese se v duchu 100. výročí od vzniku republiky. Doprovodný program bude probíhat u příležitosti výstavy „Na frontě i v zázemí“ ve spolupráci s ARMY Muzeem ve Zdicích – Četnická stanice Hořovice. V průběhu večera bude oživenou formou názorných ukázek a povídání přiblížena výstroj a výzbroj vojáků bojujících v 1. světové válce. Hudební vystoupení zajistí poberounská kapela Třehusk, která zahraje lidové či zlidovělé písničky z vojenského prostředí. Inspirací pro zařazení těchto písniček do repertoáru kapely byly dva staré deníky zaplněné autentickými, emotivními popisy života v kasárnách c. a k. rakousko-uherské armády, resp. v zákopech Velké války, přesunů na bojiště i z něj, vzpomínkami na domov a blízké – texty písní, z nichž mnohé už dávno upadly v zapomnění.

Hudba bude prostoupena čtením výběru příhod z deníkových zápisků v podání Josefa Kozáka. V průběhu muzejní noci a po setmění je možné navštívit Hvězdárnu Žebrák a strávit příjemný čas pozorováním noční oblohy dalekohledem z kopule či povídáním o zajímavých nebeských úkazech.

Pořadatel: Městské muzeum v Žebráku, pobočka Muzea Českého krasu p.o.
Typ akce: Festival
Datum konání: 22.6.2018
Místo konání: Muzeum Žebrák, Náměstí čp. 89 (budova bývalé školy), Žebrák (zobrazit na mapě)
Otevírací doba: 17 - 21 hod
Telefon: +420 311 624 101
Email: produkce@muzeum-beroun.cz
Podrobnější informace: http://muzeum-beroun.cz/06/2018/11933/