Výstava – Příběhy Tichého údolí

Výstava mapuje na osudech několika rodin složitou životní pouť zakladatelů letoviska. Roztoky, jako první letovisko za hranicemi Prahy, poskytly v 70. letech 19. století příležitost vytvářející se vrstvě továrníků a obchodníků židovské víry prezentovat své nově získané postavení stavbami letního bydlení na venkově. Letní vila byla zároveň důležitým projevem svobody a nabytých práv. Přestože měli majitelé domovské právo v Praze, zapojovali se do veřejného života obce, byli členy obecního zastupitelstva a finančně podporovali rozkvět letoviska.

V letních vilách, v této době projektovaných téměř neznámými architekty, se střídali příslušníci rodiny po celé léto, část domu byla pronajímána. Děti zakladatelů – plně vytížených podnikatelů – byly vychovávány k sebeúctě, pracovitosti a k češství.

Jsou známy případy, kdy letní vila sloužila několika generacím až do 40. let 20. století, kdy se jim pak náhle rozplynul těžce vydobytý životní styl posledních desetiletí a přerostl v tragédii jednotlivců i celých rodin.

Tato generace byla tvrdě konfrontována s realitou života v podobě nacistické okupace, přišla o veškerý svůj majetek, identitu a v mnoha případech o to nejcennější – o život.

V židovských vilách se usadili příslušníci Říše a po osvobození přišli přeživší o majetek podruhé – v důsledku nepřehledných a často protiprávních konfiskací nejen nemovitého majetku, ale i vybavení domů v podobě uměleckých předmětů a rodinných památek.

Výstava bude prezentována formou bannerů umístěných v areálu Středočeského muzea.

Pořadatel: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Typ akce: Výstava
Datum konání: 27.4.2018 - 28.10.2018
Místo konání: Zámek 1, Roztoky, 252 63 (zobrazit na mapě)
Telefon: +420 233 029 011
Email: muzeum@muzeum-roztoky.cz
Podrobnější informace: https://www.muzeum-roztoky.cz/aktu.php