Vznik státu 1918 a republikánská tradice

Rok 1918 byl dobou konce světové války, rozpadu Rakousko-Uherska, vzniku nástupnických států ve střední Evropě a počátku československé samostatnosti a republikánské tradice; přednáška se v obecné rovině soustředí na výklad procesů vedoucích k vyhlášení Československé republiky a formování jejích základních struktur, ve specializační rovině potom na prosazení a vnímání republikanismu v české společnosti.

přednášející: Prof. Mgr. Vratislav Doubek, PhD., Ústav politologie FF UK, Praha

Tradiční přednáškový cyklus pořádaný v Muzeu Českého krasu je v tomto roce přizpůsoben řadě významných výročí, která se váží k českým a československým dějinám moderní éry. Každá z přenášek bude navíc doplněna předměty z muzejních sbírek, které spolu s krátkým výkladem pomohou dotvořit plastický obraz o předkládaném tématu a době.
V tomto ohledu je cyklus v roce 2018 orientován převážně historicky a politologicky, a tomuto zaměření je rovněž přizpůsoben výběr referentů z akademických pracovišť. Tematická zaměření jednotlivých vystoupení propojuje, jak obecnou základní informaci o významu zlomových událostí a jejich dopadu na rozvoj českého politického, právního a sociálního vývoje, tak specifický přístup vycházející ze zájmu a specializace jednotlivých referentů. Přednášky představují chronologicky posloupnou řadu, v níž přední znalci přibližují události zlomových let 1848 – 1918 – 1938 – 1948 – 1968. V tomto časovém rozpětí pokrývají základní milníky historického vývoje české společnosti od počátečních modelů moderního politického vývoje (1848), přes aplikaci moderních demokratických struktur v roce 1918, až po jejich kolapsy systému (1938 a 1948) a neúspěchu o jeho oživení (1968).

Pořadatel: Muzeum Českého krasu v Berouně
Typ akce: Přednáška
Datum konání: 12.4.2018 - od 18 hod.
Místo konání: Muzeum Českého krasu v Berouně, Husovo nám. 87/2 Beroun, 266 01 (zobrazit na mapě)
Telefon: +420 311 624 101
Email: produkce@muzeum-beroun.cz
Podrobnější informace: http://muzeum-beroun.cz/01/2018/prednaskovy-cyklus-2018/