Kvíz 1969 – 1978 (otázka 1/10)

Po invazi okupačních vojsk do Československa v říjnu 1968 se změnila tehdejší Československá socialistická republika na federaci dvou rovnoprávných národů. Ústavní zákon o Československé federaci vstoupil v planost dne: