Lípy republiky – živé symboly naší historie

Na paměť důležitých událostí jsou u nás tradičně vysazovány stromy, aby předávaly svá poselství dalším generacím. Na výročí vzniku Československé republiky, ale i České republiky jsou sázeny lípy republiky, dříve pojmenovávané jako lípy svobody. Tyto dřeviny nesoucí historická poselství jsou živými památníky a zároveň jedinečným symbolem připomínajícím naše národní dějiny. Sázeny byly především v letech 1918, 1919, 1928, 1968, ale i 1998 a 2008.

Záchrany poselství stromů republiky se chopila skupina odborníků, kteří založili web Lípy republiky – www.lipyrepubliky.cz a snaží se vzbudit zájem o tyto pamětní stromy.

Jubilejní výsadba byla vždy velkou společenskou událostí, a proto záznamy o těchto stromech bývají v kronikách. Pokud však tyto dřeviny nebyly řádně označeny, tak jejich poselství zaniká a mizí.

Pomozte i vy rozšířit databázi stromů republiky. Může se i vaše obec pochlubit významnou lípou? Stromy připomínající vznik republiky či naši národní svobodu a demokracii můžete zadávat do veřejně přístupné celorepublikové databáze na webu www.lipyrepubliky.cz či kontaktovat nadšence na emailové adrese info@lipyrepubliky.cz.