Unikátní publikace představuje 10 dekád historie a současnosti Středočeského kraje od roku 1918 do roku 2018

Jedním z vrcholů projektu 100 let české státnosti ve Středočeském kraji je vznik knihy se stejnojmenným názvem, kterou v těchto dnech vydal Středočeský kraj. Exkluzivní encyklopedie v netradičním čtvercovém formátu představuje deset dekád historie a současnosti Středočeského kraje od roku 1918 do roku 2018.

Každá kapitola knihy obsahuje nejvýznamnější vybraná historická a současná témata související se Středočeským krajem. Některé materiály dosud nikdy nebyly publikované. „Koncept rozsáhlé knižní publikace je unikátní. Kniha 100 let české státnosti ve Středočeském kraji je dílem s trvalou hodnotou, která bude sloužit nejen k reprezentativním a propagačním účelům, ale má i nenásilně vzdělávací charakter. Podařilo se získat opravdu výjimečný dobový materiál a já děkuji všem, kteří se na vzniku knihy podíleli,“ uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

Projektový tým spolupracoval s mnoha partnery – historiky, odbornými poradci, se zaměstnanci Krajského úřadu, se zástupci krajských příspěvkových organizací v oblasti kultury a s dalšími institucemi ze státního i soukromého sektoru. Výsledkem je pestrá mozaika událostí napříč krajem i stoletím, která prezentuje Středočeský kraj jako území s bohatou historií, mnoha významnými osobnostmi v různorodých oborech, architektonickým bohatstvím, ale i na svou dobu vždy velmi vyspělým průmyslem. „Naším záměrem bylo zachytit a připomenout, jak pestrý je Středočeský kraj, jací lidé v něm žili a žijí, a i to, že hrál ve vývoji našeho státu vždy důležitou úlohu,“ připomněla hejtmanka s tím, že obyvatelé regionu mají být na co hrdí.

Při tvorbě knihy se tým zaměřil nejenom na fakta a obsah, ale i na doprovodný obrazový materiál. Na dvou stech šestnácti stranách je celkem 518 fotografií, ilustrací a jiných dokumentů. Kniha přináší v závěru každé kapitoly i drobné střípky se zajímavostmi, které ilustrují život v kraji v dané době.

„Kniha 100 let české státnosti ve Středočeském kraji je nadčasovou publikací, která propaguje nejen Středočeský kraj, ale i českou státnost jako takovou. Ráda bych poděkovala také radním a zastupitelům kraje za to, že jejímu vzniku před rokem vyjádřili podporu,“ dodala hejtmanka, podle které je vedlejším pozitivním efektem vzniku knihy i to, že se díky projektu podařilo navázat pozitivní spolupráci napříč institucemi státního a nestátního sektoru.

Publikace vyšla v nákladu 5 000 kusů, je neprodejná a Středočeský kraj ji bude využívat k reprezentačním a propagačním účelům.