Vodní nádrž Švihov nepřehlédnete. Zabírá plochu větší než tisíc fotbalových hřišť

Vodní nádrž Švihov je největší vodárenskou nádrží v České republice. Výstavba začala v roce 1965 a dokončena byla o deset let později. Když fouká vítr, jsou tady vlny jako na moři.

Délka nádrže je 38 kilometrů a výška hráze nad údolím 58,3 metru. Od středu hráze vybíhá nad vodu bílá lávka až k bílému domku. „Díky této stavbě můžeme plnit hlavní účel nádrže, což je dodávka pitné vody,“ říká hrázný Radovan Synek. „Jsou tady odběrné pilíře, každý má pět otvorů. Odtud odebíráme vodu pro úpravnu vody.“

Z ochozu kolem domku můžete nahlédnout do bezpečnostního přelivu. Pohled do jeho nitra chce ale velkou odvahu. „Je to velký trychtýř o průměru 24 metrů. Má sloužit k zajištění bezpečnosti vodního díla. To znamená, že musí dokázat převést i desetitisíciletou vodu,“ vysvětluje hrázný Radovan Synek. Voda, která přepadá přes okraj trychtýře, se ztrácí hluboko pod nohama v černočerné tmě.

Švihovskou vodu si každý den natočí do sklenice asi 1,5 milionu lidí. Koupání a rybaření je proto v přehradě přísně zakázáno. Nádrž zásobuje domácnosti nejenom v Praze, ale také třeba ve Vlašimi nebo v Berouně. Pitná voda do domácností putuje tunelem delším, než je Eurotunel mezi Francií a Velkou Británií. Přivaděč je dlouhý 51 kilometrů a průměr tunelu je 2,6 metru. Voda teče do Prahy samospádem, trvá to celý den.

Voda v nádrži zatopila během stavby řadu vesnic. Buldozery srovnaly se zemí například Švihov, Dolní Kralovice i část městečka Trhové Zahrádky. Část lidí se přestěhovala do nově založených Dolních Kralovic.

V ochranném pásmu najdete pozůstatky takzvané protektorátní dálnice. Když řidiči po dálnici D1 na 76. kilometru přejíždí řeku Želivku, často netuší, že se přímo pod nimi ukrývá ještě jeden most. Unikátní dvojitý most vznikl, když starý a nízký most nevyhovoval požadavkům dopravy. Na jeho základech proto ve větší výšce vyrostla nová mostovka.