Výtvarná soutěž: Cesta zpět o sto let

„Představ si sám sebe. Je ti tolik, kolik ti je, jsi tím, kým jsi, ale má to jeden háček: nežiješ v roce 2018, žiješ o sto let dříve,“ píše se v zadání soutěže, kterou vyhlásil Středočeský kraj společně s GASK (Galerií středočeského kraje) pro žáky základních a základních uměleckých škol. Uzávěrka pro zasílání prací je v polovině května.

Žáci se mohou zapojit do soutěže ve dvou kategoriích – jedna je určená pro druhý stupeň základních škol (a odpovídající ročníky víceletých gymnázií), druhá pro základní umělecké školy. Organizátorům lze zasílat nejen originály plošných prací (kresby formátu A2 nebo A3), ale fotografie nebo videa (maximálně tříminutová).

Celé zadání soutěže vyzývá: „Představ si sám sebe. Je ti tolik, kolik ti je, jsi tím, kým jsi, ale má to jeden háček: nežiješ v roce 2018, žiješ o sto let dříve. Jak se proměnil tvůj život? Co kolem sebe vidíš? Kde bydlíš? Co řešíš? … Zkus nám o tom všem – nebo jenom o něčem – povyprávět svým obrazem, a zažij tak dobu první republiky“. Autoři prací (respektive školy), kteří se do akce zapojí, by neměli zapomenout označit díla jménem a příjmením dítěte, jeho věkem, rokem narození, pohlavím, názvem díla, technikou, která byla použita při jeho vytvoření, názvem a přesnou adresou školy či organizace, která práce posílá, emailovým spojením na školu nebo učitele a samozřejmě souhlasem s podmínkami soutěže.

V každé kategorii budou vyhlášeny tři vítězné práce z každé výtvarné oblasti. Zájemci o účast mohou zasílat svoje díla nejpozději do 15. května na e-mail: bartosova@gask.cz (to platí v případě videa) nebo poštou na adresu: GASK Kutná Hora – Ivana Bartošová, Barbarská 51 – 53, 284 01 Kutná Hora (toto se týká plošných prací a fotografií). Vyhodnocení soutěže proběhne 22. května. Nejlepší práce pak budou vystavené v Galerii Středočeského kraje od 5. do 29. června.