Víte, že…

1929 – 1938

V létě roku 1932 se odehrála ve Středočeském kraji velká a nebývalá sláva? Své rodné město Kladno navštívil nejznámější Čechoameričan Antonín Čermák, starosta Chicaga, který tohoto postu dosáhl i díky početné české menšině tehdy třetího největšího českého města na světě (první byla Praha, druhá Vídeň). Cestu od Prahy lemovaly špalíry mávajících lidí. Město bylo vzhůru nohama. Čermáka dojalo zachování jeho rodného domku, který byl slavnostně vyzdoben a změnil se v malé muzeum. Z jeho cesty na Kladno si udělalo byznys dokonce několik cestovních kanceláří. Dodnes je Čermák jedním z nejuctívanějších Čechů v Americe. Byl nejen starostou třetího nejlidnatějšího města USA, nejen významným politikem a podnikatelem. Bylo to on, kdo zatočil s Al Caponem a jeho chicagskou mafií. Byl to on, kdo v době světové hospodářské krize zavedl sociální reformy a snížil nezaměstnanost. A také to byl on, koho smrtelně postřelili při atentátu na amerického prezidenta Franklina Delano Roosevelta, a kdo tak vlastním tělem zachránil svého dlouholetého přítele. Čermák je pohřben v rodinné hrobce na Českém národním hřbitově v Chicagu. V Kladně dnes stojí pomník Antonína Čermáka v ulici Československé armády. V roce 2013 navštívil Kladno jeho vnuk, Anton Cermak Kerner.

Extrémním suchem trpěl Středočeský kraj v roce 1933, který byl vůbec nejsušším rokem u nás? Rekord naměřili v meteorologických stanicích Skryje a Velké Přítočno na Rakovnicku, pouhých 247 mm srážek, což odpovídá 47 až 50 % ročního normálu.

V roce 1935 zemřel v Benešově slavný středočeský rodák Josef Suk starší (1874 Křečovice), český skladatel, houslista a pedagog, žák a zeť Antonína Dvořáka? Byl velkým lyrikem české hudby na přelomu pozdního romantismu a moderny 20. století. Spolu s Vítězslavem Novákem se stal nejvýraznějším představitelem Dvořákovy kompoziční školy a jedním ze zakladatelů české hudební moderny.

Prof. PhDr. Josef Pekař, přední český historik přelomu 19. a 20. století, profesor a rektor Univerzity Karlovy, vystudoval gymnázium v Mladé Boleslavi, které dnes nese jeho jméno, a po studiích mimo jiné na gymnáziu v Boleslavi učil? Zemřel v roce 1937.

Slavná česká sportovní gymnastka, olympijská vítězka a trojnásobná mistryně světa Eva Bosáková-Hlaváčková se narodila roku 1931 v Mladé Boleslavi?

Václav Laurin, technik, podnikatel a průmyslník, zemřel roku 1930 v Mladé Boleslavi? V Boleslavi se vyučil zámečníkem a roku 1895 zde společně s Václavem Klementem založili firmu Laurin & Klement. V roce 1925 závod koupil strojírenský podnik Škoda, čímž došlo ke vzniku dnešní Škody Auto.

Václav Klement, knihkupec a později podnikatel, zakladatel automobilky Laurin & Klement, byl také Středočech (1868 Velvary – 1938 Mladá Boleslav)?

Bedřich Feuerstein (1892 Dobrovice – 1936 Praha) byl významný český architekt, malíř, scénograf a esejista světového rozhledu a mimořádných uměleckých kvalit, výrazná osobnost české moderní avantgardní architektury a scénografie? Studoval gymnázium v Nymburce. Sice zemřel v Praze, dobrovolně skokem z Trojského mostu, ale pohřben je v Loučni.

Jedním ze slavných zakladatelů moderního středočeského průmyslu se stal ve 30. letech podnikatel Ing. František Janeček? V Týnci nad Sázavou postavil slévárnu hliníku, oceli a barevných kovů Metaz. V brodecké přádelně přestavěné na strojírnu zahájil výrobu motocyklů Jawa a osobních vozů Minor. Janeček přispěl k dobrým základům kompletní strojírenské výroby v kraji, výrobě motorových vozidel, osobních aut a motocyklů. Výroba v Týnci a Brodcích se zaměřila též na zbrojní sortiment. Janeček zemřel v roce 1941. Motocykly slavné značky Jawa se v Týnci dodnes vyrábějí. V nedalekém Divišově se pak konstruují plochodrážní speciály téže značky.

V roce 1935 byla v Čáslavi založena jedna z nejmodernějších mydláren na území Československa, později známá jako Kosmos Čáslav? Po válce se závody Kosmos staly národním podnikem, vyráběla se zde mimo jiné toaletní mýdla, mýdlové prášky, mycí pasty a postupně i tekuté detergenty. Dnes většinu tohoto sortimentu vyrábí čáslavský podnik Zenit, který vznikl privatizací části podniku Kosmos.

Špičkové ukázky architektury funkcionalismu a dalších moderních stylů jsou pro náš kraj typické? A to nejen četné školy, úřadovny, banky, hotely, prodejny Baťa či soukromé vily, ale také třeba nová moderní tepelná elektrárna Kolín, která byla ve funkcionalistickém stylu postavena v letech 1930–1932 na břehu Labe (na místě zrušeného cukrovaru) podle návrhu slavného architekta Jaroslava Fragnera, jenž v kraji postavil i řadu dalších unikátních staveb. Elektrárna je pokládána za jednu z nejkrásnějších průmyslových staveb meziválečného období. Její štíhlý komín nejenže představuje neodmyslitelnou součástí Kolína, ale ve své době byl nejvyšší ve střední Evropě. Sama světlá konstrukce z ocelových rámů, které kontrastují s prosklenými plochami rozměrných oken a siluetou střešních světlíků, je pozoruhodným technickým dílem a také vyjádřením sebevědomí i dynamičnosti první republiky.

Nejen domy a vily, ale i průmyslové a infrastrukturní stavby mohou být v naší krajině krásné? Ve Středočeském kraji se o to zasloužil například architekt František Janda. Mezi známé patří zejména jeho funkcionalistické věžové vodojemy v Bělé pod Bezdězem z roku 1926, v Hlínovišti (1926), v Kolíně (1930), v Poděbradech a v Pečkách. Za zmínku stojí jistě i věžový vodojem v Bezdědicích z roku 1930, který projektoval Hanuš Straube, nebo zajímavý vodojem v Horní Bukovině z roku 1935. Nevídané množství těchto výrazných, unikátních a stále funkčních staveb zejména na Mladoboleslavsku nebo Kokořínsku u nás nemá obdobu. Na architektonickém řešení těchto klenotů středočeských měst a krajiny se podíleli další přední tvůrci historizující, secesní i moderní architektury. Osobité a pro kraj typické vodojemy můžete spatřit i v Bezně, v Bílé Hlíně, Horním Cetně, na Kanině u Mělníka, v Mečeříži, v Malých a Velkých Všelisech, v Nymburce či ve Stříbrníku. Byla to doba, kdy veřejný vodovod začal vést nejen do velkých měst, ale i malých vsí Středočeského kraje.

Při stavbě funkcionalistické kolonády v Poděbradech z let 1937–1938 od architekta Vojtěcha Kerharta bylo použito originální architektonické řešení se zavedením velmi progresivní technologie – sklobetonové kopule? Kolonáda prof. Libenského představuje důležitou součást architektonického i urbanistického řešení lázeňského parku na náměstí T. G. Masaryka. Odlehčená klasicizující stavba plně souzní s velkolepým klasicizujícím pojetím nové čtvrti lázeňského města. Kolonáda se řadí mezi kulturní památky.

Z UŠLECHTILÉ OBĚTAVOSTI OBČANŮ, ZE VZÁCNÉ ŠTĚDROSTI MĚSTA MĚLNÍKA A MĚLNICKÉ SPOŘITELNY, LÁSKOU A NEÚNAVNOU PRACÍ HORLIVÝCH NADŠENCŮ, STVOŘENO TOTO KRÁSNÉ DÍLO, JEŽ PODLE NÁVRHŮ ING. ARCHITEKTŮ JOSEFA ŠIRCE, BEDŘICHA ZEMANA, DR. ING. JANA B. ZELENÉHO PROVEDL V ROCE 1936 STAVITEL VÁCLAV NOVÝ NA VĚČNOU PAMĚŤ PRESIDENTA OSVOBODITELE, K POCTĚ OBĚTÍ VELIKÉ VÁLKY A PRO KULTURNÍ POKROK MĚLNICKA – takový text najdete na Masarykově kulturním domě, funkcionalistické stavbě, která svojí architektonickou kvalitou výrazně převyšuje běžnou soudobou funkcionalistickou tvorbu? Kromě vlastní architektury překvapuje i velkorysá rozsáhlost mnohoúčelové stavby. Součástí domu je bronzová socha T. G. Masaryka od Vincence Makovského.

Divadlo v Kolíně bylo založeno 28. září 1937 na svátek svatého Václava, v den, který slavíme jako významný den naší státnosti? Toto datum stvrzuje základní kámen s nápisem „Kolín sobě“. Roku 2013 byla ve druhém patře funkcionalistické budovy divadla od architekta Jindřicha Freiwalda otevřena Městská galerie na místě bývalé zkušebny, upravené podle návrhu architekta Davida Vávry. Divadlo se řadí mezi významné architektonické stavby kraje.

Též vojenská příprava na válečnou obranu republiky měla význam z hlediska vývoje architektury? Pozoruhodnými byla třeba kasárna Československé armády v Příbrami – V Lukách, takzvaná Dolejší kasárna – Balonka, a hlavně hangár, který je svými rozměry a konstrukcí zcela unikátní technickou památkou z roku 1936. Hangár sloužil pro pozorovací balony, které tvořily součást výzbroje III. balonového oddílu 331. dělostřeleckého pluku Československé armády. Je jediným hangárem na světě postaveným výhradně pro balony a dodnes dochovaným světovým unikátem. Podobné stavby budované v jiných zemích sloužily vzducholodím. Hangár armádě šetřil náklady za vypouštění a nové napouštění plynu do pozorovacích balonů. Přesuny balonů na dělostřeleckou střelnici Brdy – Výcvikový tábor Jince probíhaly unikátním způsobem, a to vzduchem. Balony byly vybaveny gondolou s motorem a primitivním kormidlem umístěným na zádi. Šlo vlastně o malou a obtížně řiditelnou vzducholoď. Budoucnost vzácné stavby Balonky je však zatím nejistá.

V roce 1933 byl v Kladně postaven na našem území první ocelový vodojem na pitnou vodu pro rychle se rozvíjející průmyslové Kladno?

I na výstavbě kasáren se podíleli slavní architekti? Například v Rakovníku probíhala výstavba kasáren v letech 1928–1931 podle návrhu předního českého architekta Bohumila Hübschmanna.

Již ve 30. letech vzniká první část tzv. vltavské kaskády, soustavy přehrad? V letech 1930–1935 je postavena její první část ve Vraném nad Vltavou.

V Mělníce na náměstí Míru stojí jedno z reprezentativních sochařských děl ve veřejném prostoru z tohoto období? Jde o kašnu a sousoší Vinobraní, dílo známé též pod názvem Alegorická skupina pro fontánu v Mělníce. Je to významný umělecký počin sochaře Vincence Makovského a architekta Jaroslava Fragnera. Kašna z pískovce a betonu byla odhalena v roce 1938. Alegorická skupina je tvořena trojicí ženských postav. Žena s vázou uprostřed je symbolem řeky, jedna z krajních žen s vinnou révou symbolizuje zdejší úrodný kraj na soutoku Vltavy a Labe. Zajímavé je prostorové uspořádání – mnohapohledová koncepce sousoší ukazuje vždy dvě ženy v různých úhlech natočené na jednu stranu, třetí na opačnou.

Stejně jako má Praha Müllerovu vilu nebo Brno podobně věhlasnou vilu Tugendhat, o kterých se píší četné monografie a pořádají se k nim zájezdy, oplývá i Středočeský kraj neméně vzácnými chef-d’oeuvre světové architektonické avantgardy? Nepochybně mezi ně patří nejluxusnější a nejdražší středočeská funkcionalistická Volmanova vila v Čelákovicích od Karla Janů a Jiřího Štursy, vyznavačů vědeckého funkcionalismu. Vila slouží jako ukázka a reprezentant nových trendů architektury 30. let 20. století, které si všímaly souvislostí bydlení, psychiky a sociálních aspektů života lidí. Podobné příklady mohou představovat funkcionalistické vily od jiných autorů, jako je Löwitova vila v Nymburce, Budilova vila v Kolíně, vila v Macharově ulici v Mělníce, v Poštovní ulici v Černošicích nebo vila Františka Kučery v Mladé Boleslavi.


1918 – 1928

Památce osobnosti zakladatele našeho státu T. G. Masaryka a jeho rodině se ve Středočeském kraji věnuje Muzeum T. G. M. v Rakovníku? Zajímavá je zejména nová expozice pamětní síně Alice Masarykové a Českého červeného kříže v budově rekonstruovaného špýcharu nedaleko zámku v Lánech, kde se vytváří další expozice zaměřená na osobnost prvního československého prezidenta.

V roce 1921 umírá v Dolních Mokropsech Jan Janský (1873 Smíchov, připojen k Praze 1922), český sérolog, neurolog a psychiatr, objevitel čtyř základních krevních skupin?

Slavného spisovatele, dramatika a filmového režiséra, národního umělce Vladislava Vančuru (1891-1942) váže ke Středočeskému kraji od roku 1921 Zbraslav u Prahy, kde měl s manželkou společnou ordinaci, protože byl původním povoláním lékař? Koncem 20. let si ve Zbraslavi postavil dům a věnoval se výhradně spisovatelské činnosti. Také jeho pobyt v Benešově a přátelství se zdejším slavným rodákem, spisovatelem a novinářem Karlem Novým, ho inspirovaly k vytvoření románu Pekař Jan Marhoul, v němž ztvárňuje osudy otce Nového – příliš dobrého a štědrého člověka v maloměšťáckém prostředí města před první světovou válkou. Benešov můžeme poznat i v dalším Vančurově díle Tři řeky.

První žvýkačka ve střední Evropě byla vyrobena ve středočeské čokoládovně ve Velimi? A že právě zde se po první světové válce poprvé vyráběly duté celočokoládové figurky, které se tu i balily a ručně malovaly? Odtud pochází také známá žvýkačka Pedro, které se vyrábělo až devět tun ročně. Čokoládovna zanikla v polovině 90. let.

První ovocný jogurt na světě vymysleli a vyrobili v Radlické mlékárně, která byla do roku 1922 mlékárnou středočeskou, ne pražskou? Bylo to roku 1933 a jogurt se jmenoval JOVO. Fígl spočíval v tom, že do té doby se na jogurtech brzo tvořila plíseň a neprodávaly se dobře. V kraji byl zrovna přebytek jahod a meruněk, a tak stačila slabá vrstva džemu a oba problémy byly vyřešeny, jogurt vydržel déle, ovoce šlo na odbyt. Zákazníkům jogurt víc chutnal a chutná dodnes. Ovocnými jogurty udělala mlékárna velkou díru do světa, byla jedním ze špičkových mlékárenských podniků v Evropě. Podle její receptury se ovocný jogurt vyráběl ve čtrnácti evropských zemích a dnes ho vyrábí celý svět. Jen Radlická mlékárna už neexistuje.

První vysílání Československého rozhlasu (stanice Radiožurnál) bylo ze Středočeského kraje? Odehrálo se roku 1923, kdy byl u kbelského letiště postaven stan jako první rozhlasová stanice společnosti Radiojournal. Vysílání bylo zahájeno dne 18. 5. 1923 ve 20.15 hod. Kbely byly tehdy daleko za Prahou, k Praze byly připojeny až v roce 1968.

Jeden z největších světových hudebních hitů 20. století je hit ryze středočeský? Je jím polka Škoda lásky, kterou složil v roce 1927 Středočech, slavný hudební skladatel a kapelník Jaromír Vejvoda (1902-1988). Narodil se i zemřel ve Zbraslavi. Původně se jmenovala Modřanská polka (i Modřany se staly „pražskými“ až po více než 40 letech). K melodii přidal text v roce 1934 Václav Zeman. Píseň doslova obletěla celý svět. Není zřejmě žádná jiná skladba na planetě, o níž by lidé nejrůznějších zemí byli přesvědčeni, že je to určitě „jejich“ píseň. Již v roce 1935 dostala Škoda lásky pod názvem Rozamunde v Německu Zlatou desku za milion prodaných kusů. Záhy se hrála po celé Americe jako Roll Out the Barrels. V repertoáru ji měly nejslavnější kapely jako Andrew Sisters, Glenn Miller, Benny Goodman, Billie Holiday a další. Nevětšího úspěchu dosáhla ve druhé světové válce. Zpívali ji vojáci wehrmachtu, US Army i hoši od britských Royal Navy. V letadlech Royal Air Force zněla píseň současně česky a anglicky. Zpívala se u Buzuluku i na Dukle. Vrchní velitel spojeneckých vojsk generál Eisenhower prohlásil, že píseň pomohla vyhrát válku. I proto se po válce v Americe stala Vejvodova skladba přehlídkovým pochodem. Slova songu jsou přeložena do dvaceti sedmi jazyků světa pod čtrnácti různými názvy. V roce 1981 dostal Jaromír Vejvoda cenu radia Luxemburg a stanice ZDF Zlatý lev za Škodu lásky jako jednu z dvaceti nejúspěšnějších lidových písní. V roce 1987 byl v USA vydán dokonce známkový aršík a poštovní razítko s názvem Beer Barrel Polka u příležitosti Vejvodových 85. narozenin a 60. výročí vzniku skladby. Součástí aršíku je také notový zápis s částí anglického textu Roll out the Barrel. Roku 1995 polka získala doslova kosmický rozměr, provázela kosmonauty raketoplánu Discovery. V roce 2000 zvítězila Škoda lásky v rozsáhlé anketě českého rozhlasu Hit století. Melodie zazněla v desítkách slavných filmů, které se promítaly po celém světě (Nejlepší léta našeho života, Srdce v zajetí, Moře – náš osud, Obecná škola, Nebeští jezdci, Atentát, Osud člověka, Noc v Casablance, Londýnský autobus i v televizním seriálu MASH a v dalších). Na zbraslavském náměstí má Vejvoda a jeho „středočeská“ polka pamětní desku.

V roce 1920 uspořádána veřejná soutěž na nové krematorium v Nymburku. Zvítězil návrh architekta Bedřicha Feuersteina, rodáka z Dobrovic u Mladé Boleslavi. Stavbu prováděla, jak to bylo tehdy obvyklé, místní firma. Jde o jednu z prvních puristických staveb u nás. Znamenala špičku v moderní architektuře, jak ji propagoval třeba Le Corbusier. Jezdí se na ni dívat lidé z celého světa a posloužila i jako úvodní kulisa k oscarovému filmu Kolja. Krematorium bylo vyhlášeno národní kulturní památkou v roce 2017.

Kultovní Školák Kája Mařík byl Středočech? Jde dílo spisovatelky Marie Černé, rodačky z Míšku pod Brdy, provdané Wagnerové, která ho vydala pod uměleckým pseudonymem Felix Háj v roce 1926. Ve stopách toulek Káji Maříka dnes vede naučná stezka.